Wednesday, July 11, 2012

Paweł Grześków covers Kajko i Kokosz: Złoty pucha

Original cover by Janusz Christa, KAW 1985. Paweł Grześków's website is here.

No comments:

Post a Comment